AFLYSNING af Generalforsamling 9. marts

Kære alle medlemmer af DR Kunst.

I forlængelse af fredagens udmeldinger og nye tiltag for at hindre spredningen af Corona-virus, har vi besluttet at aflyse kunstforeningens generalforsamling på mandag d. 9. marts. Læs og følg evt. opdateringerne her https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/opdateret-overblik-disse-dr-arrangementer-aendres-paa-grund-af-corona

Vi er – endnu ikke – blevet pålagt at aflyse arrangementet, men set I lyset af DRs øvrige tiltag, mener en enig bestyrelse, at vi bør aflyse generalforsamlingen.

De der har tilmeldt sig aftenens spisning, vil få det indbetalte beløb retur.

Hvis nogle medlemmer insisterer på at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde, på et senere tidspunkt, vil vi bede jer om at besvare denne mail med ønske derom, senest på fredag d. 13. marts 2020.

I fald ingen kræver det, vil der ske følgende:

  • Bestyrelsen, der med undtagelse af suppleant Thomas Pekilidi, alle modtager genvalg, - betragtes som genvalgt.
  • Formandens årsberetning og foreningens årsregnskab med kassererens kommentarer udsendes pr. mail til alle medlemmer.
  • Lodtrækning af årets indkøbte kunstværker gennemføres som sædvanligt elektronisk og vinderne modtager direkte besked pr. mail. Efterfølgende offentliggøres årets vinderliste på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen vil herefter gå i dialog med de enkelte vindere, om hvordan vi rent praktisk afvikler valg og udlevering af gevinster.

 Vi beklager, men håber at se jer snart igen!

Med mange hilsner

Bestyrelsen i DR Kunst

billede-05-09-2016-12-21-35