Udstilling Februar 2016

Bemærk Mia Willaume giver 10% på køb, så længe denne udstilling er i DR
Kontakt Mia på Tlf 2734 8228 eller Skriv en mail

Jeg interesserer mig for mennesker. Mennesker og relationer. Alt det, som binder os sammen, og det som skiller os ad. Jeg er optaget af vores måde at være sammen på, og vores måde at være ”os selv” på, og især feltet derimellem.

Mine værker handler om vores ret til at være et individuelt og frit menneske. Om retten til at udtrykke sig og handle frit også uden for den normdannende kultur. Især handler de om at stille spørgsmål til vores fælles opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til de mennesker vi er og gerne vil være. Spørgsmål, der vedrører vores måde at handle på, føle på, tænke på, leve på og opføre os på, hver for sig og i en gruppe.

Mine værker er påvirket af mit eget omskiftelige liv med 17 bopæle. Et liv med modpoler, konstant nye relationer og normer i skiftende miljøer; fra ”pæn pige”på landet i Jylland med rødder i kunst og katolsk skriftemål til hårdere rockerrelaterede miljøer i provinsen. Et liv hvor møder med én selv i nye kontekster har stået i kø.

Ting og hverdagsobjekter som eksempelvis; kopper, skåle, bestik, blomster, vaser, møbler, hylder mm. finder man i mine værker, da jeg ser dem som symboler på mennesket i hverdagens rum og konstruktioner, på menneskelige relationer. På samme tid kan de også være en kommentar til menneskets afhængighed af de ting vi er omgivet af. For når det kommer til, at vi går i hysterisk chok fordi Kählervasen er udsolgt, eller at skulle samle på mågestellet for at udvise korrekt status, eller at en bestemt trosretning er det eneste rigtige for alle, er det en underminering af individets og menneskets mangfoldighed.

Jeg er optaget af arbejdet med collage og mixed media, hvor jeg sammenføjer elementer og materialer i kombination med maleri. Jeg undersøger den relation, der opstår imellem materialerne, hvad enten det er på fladen eller i dybden, og hvor de enten optages af hinanden eller frastødes.

I materialets struktur, volume, overflade og farve ligger en indbygget identitet. Referencerne er mange og materialernes indbyggede historie blander sig med hinanden som samplet musik i en ny sammenhæng. Materialernes forskellighed og lighed bruger jeg i fortællingen om menneskets uundgåelige kompleksitet i mødet med sig selv, “de andre” og vores kulturelle bagage, herunder normer, værdier, regler og systemer, enten overleveret igennem generationer eller noget vi har lært.

Mine billeder og min proces er en søgen efter øjeblikke af frihed, harmoni og kaos; efter at få tingene til at gå op, løse ender til at hænge sammen og modsætninger til at mødes.

Mia Willaume november 2015

mia6

mia5

mia1

mia2

mia3

mia4

 

billede-05-09-2016-12-21-35