Generalforsamling 2017

    Start:  21.03 2017 kl. 16:30 Slut:  21.03 2017 kl. 20:00
Indkaldelse til generalforsamling i DR Kunst

Tirsdag den 21. marts 2017 klokken 16:30

I Store Mødesal, lokale 8200, 2. sal, segment 3, DR Byen, er det atter tid til generalforsamling i DR Kunst med efterfølgende spisning.

Gæste-id udleveres i receptionen.

Der vil blive dækket op til spisning i Store Mødesal for de medlemmer der har tilmeldt sig.
Menuen sørger kantinen for.

Prisen for at deltage i spisningen er 100 kroner pr. person. Hvert medlem kan som altid medbringe en ledsager.

Bindende tilmelding er senest fredag den 16. marts, og det sker ved indbetaling på:

Reg. nr. 0261 konto 4365506116.

Husk at anføre dit navn forrest på betalingen – dette er måden at tilmelde sig på. Der er ingen billet.
Eventuelle spørgsmål i forbindelse med tilmeldingen kan stilles til Kim Schou Jensen kim.jensen@dr-kunst.dk, eller Vibeke Rohde sekretaer@dr-kunst.dk.

Generalforsamlingen starter klokken 16:30 og slutter formentlig omkring klokken 17:30.

Derefter vil Georg Mathiasen fra Galleri Orange i Helsingør holde et foredrag.
Vi spiser ca. klokken 18:30.

Adgangen til generalforsamling er som altid gratis, og alle er velkomne. Kommer du kun til generalforsamlingen, er tilmelding ikke nødvendig.

Årets kunstværker
De seneste års indkøbte kunstværker kan ses på Studiegangen på 2. sal i segment 1, DR Byen fra i begyndelsen af marts, ligesom de vil være at finde på vores hjemmeside 

Udlevering af gevinster
De heldige vindere får skriftlig besked via e-mail eller post, og udlevering af gevinster foregår dag d. 30/3 kl. 16:00 til ca. 18:00 på Studiegangen. Hvis en vinder af en eller anden grund ikke kan være til stede under udleveringen, kan gevinsten vælges og udleveres til en anden mod forhåndsaflevering af fuldmagt fra den pågældende vinder. Heldige vindere, der ikke kan komme, kan også, i forbindelse med udleveringen af gevinster, sende fuldmagt samt en prioriteringsliste med de ønskede værker til formand John Roi, og vi fra bestyrelsen kan så vælge for dem.

Dagsorden til generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskabet
 4. Fastsættelse af næste års kontingent
 5. Indkomne forslag
  Se forslag fra bestyrelsen i bunden.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  a) Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
  John Roi
  Lars Harry Hybel
  Vibeke Rohde

b) 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år:
Thomas Pekilidi
Eva Wiile Beier (modtager ikke genvalg)

d) Revisor:
Jan Dohrmann

e) Revisor supplant:
Flemming Jensen

7. Eventuelt

8. Bortlodning af indkøbte kunstgenstande

Bestyrelsen modtager forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen enten på en mail sekretaer@dr-kunst.dk , roi@dr.dk eller pr. brev til John Roi, DR Byen, Emil Holms Kanal 20, Opgang 2-4, 0999 København C, senest fem dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen i DR Kunst