Om DR-Kunst

Foreningens formål 
Foreningens formål er at fremme kunstinteressen blandt medarbejderne ved Danmarks Radio, samt gennem møde-, udstillings- og indkøbsvirksomhed at støtte nulevende kunstnere – fortrinsvis danske.

Medlemmer 
Som medlemmer kan optages medarbejdere – såvel faste som freelance – pensionerede medarbejdere samt eksterne interesserede.

Kontingent
45,- pr. mdr. for ansatte (løntræk)
540,- pr. år for ikke DR ansatte.
300,- pr år for pensionister.

Konto
Bank: Danske Bank
Reg. Nr. 0261 Konto Nr. 4 365 506 116